Sivistyslautakunta, kokous 12.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Teatterinjohtajan viran täyttäminen otetaan käsittelyyn lisäpykälänä samoin kuin lisäpykälät 7 ja 8.

Iltakouluasiana oli teatterinjohtajahakijoiden haastattelu. Haastattelutilanteessa mukana Olavi Haataja ja teatterilta Maria Tolonen, Mika Silvennoinen ja Eero Juutinen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §