Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-15

Valmistelija

 • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

 • Seuraava osallisuus- ja hyvinvointijaoston kokous to 30.11. klo 16.30 kaupungintalolla.
 • Kaikille kajaanilaisille järjestöille suunnattu järjestötapaaminen ti 12.12. klo 17.00 kaupungintalon valtuustosalissa.
  ​​​
 • Osallisuus- ja hyvinvointijaoston liikunnan palkitsemistilaisuus  to 14.12.2023 klo 18 alkaen Lehtikankaan monitoimitalolla. Tilaisuudessa huomioidaan ja palkitaan menestyneitä urheilijoita, liikuntakulttuurin edistäjiä sekä tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon saaja.
 • Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen raportti kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteista ja suositukset tulevaan.
  Aluehallintovirastot ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta keväällä 2023. Ohessa  on linkki Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen tuloksista tehtyyn raporttiin sekä THL:n Tutkimuksesta tiiviisti 35/2023 -julkaisuun. Raportti sisältää kuntakohtaisen koosteen kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteista. Tulosten pohjalta kuntien on helppo verrata oman kunnan rakenteiden tilannetta muihin kuntiin sekä lähteä kehittämään ja korjaamaan tilannetta lain ja suositusten mukaiseksi. On tärkeää kiinnittää huomiota ehkäisevän päihdetyön rakenteisiin ja tehdyn työn laatuun sekä erityisesti rakenteiden ja yhteistyön ylläpitämiseen kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden välillä.

  Linkki Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuun: Pohjois-Suomen aluehallintoviraston raportti kyselyn tuloksista: 
  https://avi.fi/documents/25266232/147850625/Julkaisu-185_EPT+kunnissa_PSAVI_raportti_2023.pdf/edc1825c-2d5c-4c61-4d6d-374be42486db/Julkaisu-185_EPT+kunnissa_PSAVI_raportti_2023.pdf?t=1696308196419

  Linkki THL:n Tutkimuksesta tiiviisti 35/2023 -julkaisuun: https://www.julkari.fi/handle/10024/147357

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §