Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasiat:

  • Tutustuminen Kajaani Dance ry:n toimintaan
  • Järjestöavustusuudistuksen arviointi ja kehittäminen
  • Tapahtuma-avustusten arviointi ja kehittäminen

Päätös

Hyväksyi.

Iltakouluasiana olivat Kajaani Dancen toiminnan esittely, järjestöavustusuudistuksen arviointi ja kehittäminen sekä tapahtuma-avustusten arviointi ja kehittäminen klo 16.31 - 18.44. Iltakouluun osallistuivat Kajaani Dancen toimintaa esitellen rehtori Minna Palokangas sekä Kajaani Dance - Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja Mervi Summanen.
​​​​​


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §