Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Hyvinvoinnin edistämisen ajankohtaiset asiat

KAJDno-2023-258

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

  • Osallisuusohjelma
    Osallisuusohjelman työstäminen jatkuu. Saadun aineiston kirkastamiseen on tarkoituksena järjestää kaksi pientä osallisuustyöpajaa eri tilaisuuksien yhteydessä. Tammikuussa toteutetaan vielä kysely kuntalaisille sekä päättäjille. Ohjelman on tarkoitus valmistua keväällä 2024.
     
  • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) valmistellaan otettavaksi käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §