Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1150

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

- Hyvinvointikoordinaattori Veera Lintula kertoo Kuopiossa toteutetusta osallisuustyöstä.

- Osallisuus- ja hyvinvointijaoston itsearvioinnin tulokset, oheisliite.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §