Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston syksyn 2022 kokousajat

KAJDno-2021-1149

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto päättää syksyn 2022 kokousajat.

Päätös

Jaoston päätti syksyn 2022 kokousajat seuraavasti:

to 11.8.2022 klo 16.30 iltakoulu.
ma 22.8.2022 klo 16.30 iltakoulu.
ti 6.9.2022 klo 16.30 kokous.
to 6.10.2022 klo 16.30 kokous.
to 3.11.2022 klo 16.30 kokous.
to 1.12.2022 klo 16.30 kokous.

Hyväksyi.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §