Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Järjestöavustusten uudet jakoperusteet

KAJDno-2022-703

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto on päättänyt kokouksessaan 20.1.2022 § 4 laatia uudet järjestöavustusten jakoperusteet ja niille mittarit elokuun 2022 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto jatkaa asian työstämistä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §