Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2024-23

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava osallisuus- ja hyvinvointijaoston kokous to 5.9.2024 klo 16.30.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Jaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Jaosto päätti muuttaa seuraavan kokouksen to 5.9.2024 klo 16.30 kokouksen aloitusaikaa klo 15.30.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §