Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasiat:

Kumppanuusavustukset v. 2025-

- Tapahtuma-avustusuudistuksen tilanne

 

Päätös

Jaoston kokouksen lopussa klo 14.55 - 15.22 hyvinvointikoordinaattori Veera Lintula esitteli Kumppanuusavustukset v. 2025- sekä Tapahtuma-avustusuudistuksen tilanteen iltakouluasiana.

Jaosto otti yksimielisesti käsiteltäväkseen lisäpykälän 52.
​​
Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §