Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 29.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Neuvoston kokouksessa Teams -yhteydellä olivat paikalla Olga Alanne, Päivi Huusko ja Terje Uurtomies.

Neuvoston muut jäsenet olivat paikalla kaupungintalon kokoustila Leinossa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §