Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kuntalaisaloite: Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamiseksi

KAJDno-2021-344

Valmistelija

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Perustelut

Paavo Enroth on 29.3.2021 osoittanut Kajaanin liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle kuntalaisaloitteen Pöllyvaaran näköalatornin uudelleen rakentamisesta. Pöllyvaaraan valmistui ensimmäinen näkötorni vuonna 1887 ja se jouduttiin huonokuntoisena purkamaan vuonna 1913. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema uusi näkötorni valmistui vuonna 1914 ja se purettiin huonokuntoisena vuonna 1949.

Paavo Enroth esittää aloitteessaan, että kaupunki rakentaisi Pöllyvaaran näkötornin uudelleen käyttäen nykyaikaista rakennustekniikkaa. Perusteluna rakentamiselle on, että se täydentäisi kaupungin historiallisia muistomerkkejä ja sillä olisi merkittävä vaikutus matkailuun. Näkötornin kustannuksiksi Enroth arvioi 100 000 – 200 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Mäkinen, Museonjohtaja, antti.makinen@kajaani.fi

Neuvosto keskustelee näkötornin merkittävyydestä sekä rakentamisperusteluiden riittävyydestä. Jos neuvosto katsoo näkötornin tarpeelliseksi, se lähettää asian päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Päätös

Neuvosto päätti lähettää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §