Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Neuvoston kokouksessa Teams -yhteydellä olivat paikalla Eveliina Kinnunen, Harri Klemetti, Olga Alanne ja Aleksi Nyström.

Neuvoston muut jäsenet olivat paikalla kaupungintalon kokoustila Brahessa.

Neuvosto päätti ottaa käsittelyyn ylimääräisenä pykälänä Kajaanin Pallokerho ry urheilumarkkinointihakemuksen.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §