Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Harrastamisen Suomen malli - Kainuun hankkeet

KAJDno-2021-543

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi

Perustelut

Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1 100 koulussa. Harrastamaan on päässyt jo 232 000 koululaista. Nyt käynnistynyt hakukierros koskee ensi lukuvuoden (2021-2022) toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut avustuksiin tänä vuonna 14,5 miljoonaa euroa. Kajaanin koordinoima hanke sai kevään pilottia varten 111 000 € okm:ltä.

Syksyllä 2021 alkava Kainuun harrastamisen mallin toinen tuotantokausi - hanke on seitsemän Kainuun kunnan yhteinen ponnistus maakunnan lasten ja nuorten harrastusten hyväksi. Pilottivaiheen jälkeen mukaan on lähtenyt kolme uutta kuntaa: Puolanka, Ristijärvi ja Paltamo, vain Kuhmo on vielä Kainuun kunnista poissa joukosta.

Kainuun kuntien yhteishankkeen tavoitteena on tarjota ilmainen harrastusmahdollisuus heti koulupäivän yhteyteen. Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuudella pyrimme siihen, että jokainen oppilas löytäisi oman mieleisen harrastuksen.

Kajaanin kaupungin liikuntatulosyksikkö vastaa edelleen koordinoinnista ja hankkeen taloudesta. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla kunnalla on oma yhteistyökoordinaattori, joka toimii yhteistyössä Kajaanin kanssa.

Kainuun hankkeen yhteisiksi, kuntarajat ylittäviksi harrastuksiksi on valittu pelisuunnittelu ja elokuva. Yhteisillä harrastuksilla pyritään vastaamaan nuorten toiveisiin ja samalla edistämään maakuntastrategian teemoja.  

Yhteensä Kainuussa järjestetään toimintakaudelle 2021–2022 203 harrastusta (7517 harrastustuntia) yhteensä 30 eri koululla. Kajaanissa tarjotaan 90 kerhoa, joka mahdollistaisi harrastuksen 1200 lapselle. Toisen kauden hankkeen alustava budjetti on 466 950 € josta Kajaanin osuus on n. 38 %.

Kajaanissa toiminnassa korostuu soveltava toiminta ja harrastusten järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille. Pilottivaiheessa harrastuksia vietiin Kajaanin erityiskouluihin, joissa toiminta oli tervetullutta ja suosittua niin oppilaiden kuin opettajien ja avustajienkin keskuudessa.

Jatkamme edelleen hyvää yhteystyötä paikallisten urheiluseurojen, kansalasijärjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Tiivis yhteistyö jatkuu myös Kajaanin nuoriso- ja kulttuuripalveluiden sekä iltapäivätoiminnan, koulujen rehtoreiden ja iltapäiväohjaajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto puoltaa Kajaanin kaupungin osallistumista Harrastamisen Suomen mallin "Kainuun toinen tuotantokausi hankkeeseen".  

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Marjut.seppanen@kajaani.fi; paivi.rissanen@kajaani.fi; Matti.nousiainen@kajaani.fi; jussi.heikkinen@kajaani.fi

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §