Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-23

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikuntakoordinaattori Marjut Seppänen kertoo Harrastamisen Suomen mallista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §