Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Neuvoston jäsenistä Teams -yhteydellä olivat paikalla Janne Heikkinen, Harri Klemetti, Veli-Matti Karppinen ja Minna Partanen.

Päivi Huusko, Mikko Pesonen, Paavo Enroth ja Tuula Juppi olivat paikalla kokoustila Brahessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §