Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Yhteistyösopimus Hokki Kainuu Oy/Kajaanin kaupunki

KAJDno-2017-1402

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hokki Kainuu Oy on esittänyt Kajaanin kaupungille yhteistyösopimusta  ajalle 1.8.2017–30.3.2018. Siinä sovittaisiin yhteistyöstä ja markkinoinnista sekä jäähallin käytöstä. Sopimusehdotuksen mukaisesti Hokille annettaisiin alennusta ympäristöteknisen lautakunnan vahvistaman hinnaston mukaisista käyttömaksuista ja vuokrista 19 400 euroa, jonka lisäksi Hokki Kainuu Oy:lle myönnettäisiin markkinointitukea 15 000 euroa. Tuki kokonaisuudessaan olisi 34 400 euroa.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Hokki Kainuu Oy:n esittämä yhteistyösopimus ja jäähallin käyttö eivät kuulu liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston päätettäviin asioihin. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto lähettää asian markkonointituen osalta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja jäähallin käyttömaksujen osalta ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §