Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston viranhaltijapäätökset 2017

KAJDno-2017-307

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Viranhaltijapäätökset 30.8.–2.10.2017 ovat nähtävänä liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokouksessa ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta neuvoston käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §