Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-229

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Routa - Kajaanin tanssin edistämisyhdistys ry:n ja Kajaani Dance -tanssikoulun yhteinen Suomi 100 -hanke Tanssillinen Kekrijuhla on jouduttu perumaan. Oheisliite.

Seuraava liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokous ti 14.11.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §