Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto 31.7.2021 saakka, kokous 11.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osal­lis­tu­jil­le läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §