Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vuoden 2020 toiminnan ja tulosten perusteella jaettavien avustusten haettavaksi julistaminen

KAJDno-2020-1211

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto jakaa kohdeavustuksina kuluvan toimintavuoden 2020 osalta koulutusavustusta, avustusta hyvin järjestetystä lasten ja nuorten (alle 18 v) toiminnasta ja vuokratukiavustusta niille seuroille, jotka joutuvat vastaamaan alle 18-vuotiaiden liikuntatilojen kuluista.

Kohdeavustusten haku toteutetaan sähköisenä hakuna. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kajaani.fi < Tietoa Kajaanista < Avustukset.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto julistaa kohdeavustukset haettavaksi 30.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §