Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävä palkinto v. 2020

KAJDno-2020-1216

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto jakaa vuosittain tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon. Palkinnon suuruus on 400 €. Palkinnnon hakemisesta tiedotetaan Koti-Kajaani lehdessä ja Kajaanin kaupungin ja Meidän Kajaani facebook sivustoilla.

Tunnustuspalkintoa voivat hakea Kajaanissa toimivat urheiluseurat, yhdistykset, yhteisöt, yritykset sekä eri toimijatahot, jotka edistävät ja toteuttavat liikuntastrategian mukaista ja tasa-arvoiseen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa.

Palkintoehdotuksia arvioitaessa painopisteinä ovat liikunnassa ja urheilussa tapahtuva sukupuolten välistä tasa-arvoa, erityisryhmien sekä eri ikäryhmien yhdenvertaisuutta edistävä innovatiivinen, pitkäjänteinen, tuloksellinen ja vaikuttava toiminta periaatteella "liikunta kuuluu kaikille".

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto ilmoittaa haettavaksi tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon vuodelle 2020.

Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvostolle 30.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §