Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston kokousajat syksyllä 2020

KAJDno-2017-1134

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Neuvosto kokoontuu päättäminään aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Lisätietoja asiasta antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto päättää syksyn 2020 kokousajat.

Päätös

Neuvosto päätti syksyn 2020 kokousajoiksi

ke 18.11.2020 klo 17.00.

ke 9.12.2020 klo 17.00.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §