Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston avustusten käyttö 2020

KAJDno-2020-182

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto kehittää poikkihallinnollisesti kaupungissa harjoitettavaa liikunta- ja kulttuuripolitiikkaa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, myöntää liikunta, kulttuuri- ja yleiset tapahtuma-avustukset, palkinnot ja stipendit ja päättää avustusten jakoperusteista. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston määräraha vuodelle 2020 on 554.800€ (liite). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää käyttää avustuksiin varatut määrärahat vuonna 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §