Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston budjetin leikkaus vuodelle 2020

KAJDno-2020-178

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 9.12.2019 Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Talouden sopeuttamissuunnitelman korin A keinojen toimeenpano on aloitettava välittömästi. Tilivelvolliset viranhaltijat vastaavat keinojen toimeenpanosta vastuualueidensa mukaisesti. Sopeuttamissuunnitelman keinojen taloudelliset vaikutukset on arvioitava, toteutettava tarvittavat talousarviomuutokset ja huomioitava toimenpiteet käyttösuunnitelmissa.

Talouden sopeuttamissuunnitelman toimeenpanoa ja toteutumista tulee seurata toimielimien kokouksissa säännöllisesti. Kaupunginhallitus seuraa sopeuttamissuunnitelman toteutumista talousraportoinnin yhteydessä kahden kuukauden välein ja sopeuttamissuunnitelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksen 1-6/2020 yhteydessä.

Sopeuttamissuunnitelman mukaisesti liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston päätettävissä olevista avustuksista leikataan yhteensä 130.000€. Vuonna 2020 30.000€, vuonna 2021 50.000€ ja vuonna 2022 50.000€.

Kaupunginhallitus on siirtänyt liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston vuoden 2020 budjettiin 93.000€.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää, että kaupungin sopeuttamissuunnitelman mukainen 30.000€ leikkaus liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston budjetista tehdään kaupunginhallituksen siirtämästä rahasta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Controller

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §