Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1416

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikuntapalvelujen tuettu terveysliikunta -tilasto vuodelta 2019 liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Neuvosto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §