Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Liikuntaseurojen toiminta-avustusten ja kulttuurijärjestöjen kohde- ja yleisavustusten hakeminen 2021

KAJDno-2021-132

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki ilmoittaa järjestöjen ja yhteisöjen haettavaksi kaupungin vuoden 2021 talousarvioon varatut avustukset 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Toiminta-avustusten haku toteutetaan sähköisenä hakuna. Sähköinen hakulomake löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kajaani.fi > Sähköinen asiointi > Järjestöjen ja yhdistysten avustukset. Avustushakemukset on mahdollista jättää myös paperisena. Hakemuslomakkeita saa Kajaani Infosta ja kaupungin verkkosivuilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto päättää, että avustushakemukset tulee toimittaa tarvittavine liitteineen määräaikaan 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Neuvosto ei ota käsittelyyn epätäydellisiä eikä myöhästyneitä hakemuksia.

Päätös

Hyväksyi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §