Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto, kokous 11.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Neuvoston kokouksessa Teams -yhteydellä olivat paikalla
Janne Heikkinen, Veli-Matti Karppinen, Eveliina Korhonen ja Minna Partanen.

Neuvoston muut jäsenet olivat paikalla kokoustila Brahessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §