Konsernijaosto, kokous 3.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2021

KAJDno-2021-1270

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 23.11.2021 § 270) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.
Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Kajaanin kaupungin sijoitustuotot lokakuun lopussa ovat yhteensä noin 24,6 milj. euroa koko sijoitusajalta (12/2019 alkaen) ja 15,3 milj. euroa vuoden 2021 osalta. Sijoitussalkusta ei ole tuloutettu tuottoja aikaisemmin.

Kajaanin kaupungin tilinpäätösennuste 2021 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tuoton tulouttamisesta vuodelle 2021.

Päätös

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §