Konsernijaosto, kokous 25.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2022

KAJDno-2021-1270

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 24.5.2022 § 120) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.
Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Kajaanin kaupungin sijoitustuotot lokakuun lopussa ovat yhteensä noin 10,1 milj. euroa koko sijoitusajalta (12/2019 alkaen). Vuoden 2022 aikana sijoitusten markkina-arvo on laskenut 9,76 %.

Vuonna 2021 tuloutettiin 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta eli noin 3,0 milj.euroa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta sijoitussalkun kumulatiivisesta tuotosta, n. 2 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §