Konsernijaosto, kokous 25.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Konsernijaoston kokousajat kevät 2023

KAJDno-2021-995

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaoston kevään 2023 alustavat kokousajankohdat ovat:

27.1.2022

24.2.2022

28.4.2022

26.5.2022

16.6.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto hyväksyy kevään 2023 kokousajat.

Päätös

Konsernijaoston kevään 2023 kokousajankohdiksi päätettiin:

20.1.2022

24.2.2022

28.4.2022

26.5.2022

16.6.2022


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §