Konsernijaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaosto valvoo, ohjaa ja valmistelee sijoitustoimintaa valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö § 26). 

Sijoitussalkun yhteenvetoraportti ja sijoitustoiminnan vastuullisuusraportti 31.1.2023 oheisliitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee sijoitussalkun 31.1.2023 tilanteen ja sijoitussalkun vastuullisuusraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §