Konsernijaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Jari Tolonen osallistui etäyhteydellä kokoukseen, muut osallistujat paikan päällä.

Kokouksen iltakouluasioina käsiteltiin kokouksen päätteeksi seuraavat asiat:

klo 14.40-15.30 Loiste Oy ajankohtaiskatsaus, Loiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelä osallistui kokoukseen käsittelyn ajan.

klo 15.30-16.30 Ekokympin ajankohtaiskatsaus, Ekokympin hallituksen puheenjohtaja Timo Honkila ja hallituksen jäsen Jarno Mikkonen osallistuivat kokoukseen käsittelyn ajan.

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §