Konsernijaosto, kokous 24.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1193

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ismo Kukkonen ja Sari Kyllönen osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §