Konsernijaosto, kokous 22.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksen iltakouluasiana käsiteltiin kaupungin vesivoimatuotantoa. Iltakouluun osallistuivat konsernijaoston lisäksi asiantuntijoina Harri Räsänen ja Ari Suolanen KPMG:ltä, Heikki Juntunen, Marko Kesti, Antti Lappalainen, Jussi Heikkinen ja Tuija Aarnio.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §