Konsernijaosto, kokous 22.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2023

KAJDno-2024-95

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernin toiminta ja talous tilinpäätöksessä 2023 esitellään kokouksessa.

Liitteenä tytäryhtiöiden toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konsernin toiminnan ja talouden tilinpäätöksessä 2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §