Konsernijaosto, kokous 22.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kajaanin kampus 2025 -hanke

KAJDno-2022-1498

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kampus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Veera Valtanen esittelee hankkeen ajankohtaisia asioita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee Kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat: Risto Hämäläinen, Veera Valtanen, Mari Lyyra, Jussi Heikkinen, Ismo Kukkonen, Toivo Sistonen, Tuija Postari-Kivistö, Matti Sarén, Anu Kuosmanen ja Tuija Vuorinen.

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kampus 2025 on Kajaanin kaupungin hallinnoima kehittämishanke, joka toimii tiiviissä yhteistyössä monen eri organisaation rajapinnoilla. Kehittämishankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat Kajaanin kampus toimintaympäristön rakenteelliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. Kehittämistyön keskiöön on nostettu työelämälähtöisen, yhteisöllisen ja resurssiviisaan Kajaani kampus toimintaympäristön, oppimisympäristöjen, tilojen ja resurssien kartoitus, nykytilaselvitys ja kehittämistyö.

Visiona on, että Kajaanin kampuksesta luodaan vastuullinen, innovatiivinen ja yhteisöllinen opiskelu-, yritys- ja palvelukeskittymä. Kampusalue toimii työelämälähtöisen opiskelun ja kestävän kehityksen edelläkävijänä inspiroiden opiskelijoita, henkilökuntaa ja koko yhteisöä toimimaan vastuullisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Oheisliitteessä on hankkeen tiivistelmä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto tulee toimimaan hankkeen ohjausryhmänä, ja konsernijaosto on jo saanut hankkeen tilannekatsauksen kokouksessaan.  

Kajaanin kampuksen kehittämistyössä ovat mukana Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala ja sivistystoimiala, elinvoimapalvelut, Kajaanin Mamselli liikelaitos, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Kajaanin Teknologiakeskus Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos. Organisaatioiden johto on sitoutunut yhteiseen kehittämistyöhön ja hankkeen johtoryhmän toimintaan. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Veera Valtanen. Hankkeen johtoryhmä aloitti toimintansa huhtikuussa, ja hankkeen projektipäällikkö toukokuussa. Opiskelutapojen muutoksen seurauksena oppilaitoksista on vapautunut tiloja, joita voidaan hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin. Kampuksen Tieto 2 rakennuksesta on jo kehittymässä houkutteleva ja työelämäyhteistyötä tukeva yrityskeskittymä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus:

- varaa Kampus 2025 hankkeen kustannuksiin 70.000 euroa vuonna 2023 sekä 250.000 euroa vuonna 2024 talousarviokohdasta 2911040009 Kampus 2025;

- päättää että talousarviokohdasta 2911040009 Kampus 2025 hankkeen kustannuksiin 2023 ja 2024 kohdistuvaa yhteensä 320.000 euron varausta vastaava erä katetaan vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseeseen tehdystä elinkeinopoliittisesta varauksesta;

- nimeää kaupunginhallituksen konsernijaoston hankkeen ohjausryhmäksi, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Konsernijaosto toimii (KH 19.12.2023 §235) Kampus 2025 -hankkeen ohjausryhmänä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

Kampus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Veera Valtanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelevät hankkeen ajankohtaisia asioita ja ohjausryhmän kokous pidetään konsernijaoston kokouksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee Kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokoukseen osallistuivat asian käsittelyn ajan projektipäällikkö Veera Valtanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §