Konsernijaosto, kokous 17.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sammonkaari-hankkeen tilannekatsaus

KAJDno-2021-1335

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen esittelevät Sammonkaari-hankkeen tilannekatsauksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee Sammonkaari-hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Konsernijaosto päätti tilata erillisen selvityksen Sammonkaari-hankkeen sopimuksiin ja hankkeen läpivientiin liittyvien riskien kartoittamisen 

näkökulmasta ja valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Risto Korhonen ja Sari Kyllönen (Teams-etäyhteydellä) osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo 12.45 - 13.59.

Jussi Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 13.59.

Tämän pykälän jälkeen kokous keskeytettiin teknisen tauon ajaksi klo 13.59 - 14.29.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §