Konsernijaosto, kokous 17.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin Veden jätevesipuhdistamon saneerausinvestointi

KAJDno-2021-1331

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Vesi -liikelaitos valmistelee jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointia. Suunnitellun investoinnin yhteydet ja vaikutukset kaupungin muuhun toimintaan on tarkoituksenmukaista selvittää kaupungin kokonaisedun mukaisen toteutusvaihtoehdon löytämiseksi.

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen ja liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Janne Heikkinen esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Juha Nurminen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan klo 10.34 - 12.13.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 12.13 - 12.45.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §