Konsernijaosto, kokous 12.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Loiste Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1192

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Loiste Oy:n toimitusjohtaja Reino Huusko ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelä esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Loiste Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loiste Oy:n toimitusjohtaja Reino Huuskon ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelän antaman ajankohtaiskatsauksen. Yhtiö päivittää pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelman kevään 2022 aikana. Seuraava tilannekatsaus annetaan konsernijaostolle helmikuussa 2022.

Reino Huusko ja Paavo Niemelä osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 12.06 - 13.33.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §