Konsernijaosto, kokous 12.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1193

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhosen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllösen ajankohtaiskatsauksen. Yhtiössä on käynnissä kehittämistoimenpiteitä ja niihin palataan kevään 2022 aikana.

Risto Korhonen ja Sari Kyllönen osallistuivat kokoukseen kokoushuone Brahessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14.00 - 15.41.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §