Konsernijaosto, kokous 12.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen taloustavoitteet 2022

KAJDno-2021-1191

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset (kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 58) sisältävät omistajaohjauksen yleislinjaukset kullekin liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kullekin yhteisöille hyväksytään vuosittaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteeet. Yhteisöt raportoivat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu hallintosäännön 26 §:n mukaisesti muun muassa ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Tytäryhteisöjen taloustavoitteet vuodelle 2022 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 tiedoksi. Talousarvioon 2022 sisältyvät tytäryhteisöjen tavoitteet käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §