Konsernijaosto, kokous 12.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2018-570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.12.2020 § 235 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman 2021-2022.

Sijoitussuunnitelma on tarpeen päivittää konsernijaoston tehtävien osalta hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen tehdyn muutoksen myötä. Lisäksi on tarpeen tarkentaa lukua 5.1 sijoitussalkun tulouttamisen osalta.

 

Luonnos päivitetystä sijoitussuunnitelmasta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto hyväksyy sijoitussuunnitelman päivittämisen liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 7 käsittelyn ja kokoustauon jälkeen.

Konsernijaosto hyväksyi sijoitussuunnitelman päivittämisen korjatun liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto hyväksyi sijoitussuunnitelman päivittämisen korjatun liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin konsernijaoston valmisteluun.

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus palautti 12.10.2021 § 227 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittämisen takaisin konsernijaoston valmisteluun.

Sijoitussuunnitelman tekstimuotoilua on tarkennettu oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tulouttamisesta vuoden 2021 osalta.

Päätös

Konsernijaosto esittää liitteen mukaisen päivitetyn sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavalla lisäyksellä lukuun 5.1: Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tulouttamisesta vuoden 2021 osalta seuraavassa kokouksessa 3.12.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §