Konsernijaosto, kokous 1.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Sijoitustoiminnan raportointi esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportoinnin tiedoksi. 

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 5 jälkeen.

Sijoitussalkun varainhoitajat antoivat salkku- ja markkinaraportit kokouksessa. 

Konsernijaosto merkitsi sijoitustoiminnan raportoinnin tiedoksi.

Varainhoitajat Evlistä: Jukka Kurki, OP:sta: Samuli Ahmaoja, Jussi Hyöty sekä LähiTapiolasta: Remi Nyberg, Joona Lappi, Veijo Vauhkonen ja Jani Ruoppa olivat läsnä vuorotellen tämän pykälän käsittelyn ajan Teams-yhteydellä.

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 14.48-15.05.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §