Konsernijaosto, kokous 1.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi konsernijaoston ensimmäiseen kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Miikka Kortelainen, Teuvo Hatva, Anne Kemppainen, Jari Tolonen ja Tarja Lempeä. Minna Partanen ja Eero Suutari osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §