Konsernijaosto, kokous 1.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Katsaus kaupunkikonserniin

KAJDno-2021-1002

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Katsaus Kajaanin kaupunkikonserniin annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee katsauksen kaupunkikonserniin tiedoksi. 

Päätös

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen antoi katsauksen kaupunkikonserniin.

Konsernijaosto merkitsi katsauksen kapunkikonserniin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §