Konsernijaosto, kokous 1.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2018-570

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.12.2020 § 235 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman 2021-2022.

Sijoitussuunnitelma on tarpeen päivittää konsernijaoston tehtävien osalta hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen tehdyn muutoksen myötä. Lisäksi on tarpeen tarkentaa lukua 5.1 sijoitussalkun tulouttamisen osalta.

 

Luonnos päivitetystä sijoitussuunnitelmasta liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto hyväksyy sijoitussuunnitelman päivittämisen liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 7 käsittelyn ja kokoustauon jälkeen.

Konsernijaosto hyväksyi sijoitussuunnitelman päivittämisen korjatun liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §