Konsernijaosto, kokous 10.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Koulutuskonserniyhteistyö

KAJDno-2023-1329

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan koulutuskonserniyhteistyötä Koulutusliikelaitoksen, sivistystoimialan, KAMK:n, yliopistokeskuksen ja työnantajien kanssa syvennetään perustamalla neuvottelukunta vastaamaan yhteistyön kehittämisestä.

KAMK Oy:n rehtori Matti Sarén, Kainuun ammattiopiston rehtori Anu Kuosmanen ja sivistysjohtaja Mari Lyyra esittelevät koulutuskonserniyhteistyön kehittämisen tilannekatsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee koulutuskonserniyhteistyön kehittämisen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Toivo Sistonen, Tuija Postari-Kivistö, Matti Sarén ja Anu Kuosmanen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §