Konsernijaosto, kokous 10.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2024

KAJDno-2023-660

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöt ovat laatineet talousarviot vuodelle 2024 kaupungin talousarvio-ohjeen (KH 6.6.2023 § 120) mukaisesti. 

Tytäryhteisöjen talousarvioesitysten yhteenveto esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tytäryhteisöjen talousarvioesitykset vuodelle 2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §