Konsernijaosto, kokous 10.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kajaanin kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-1498

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kampus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Veera Valtanen esittelee hankkeen ajankohtaisia asioita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee Kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat: Risto Hämäläinen, Veera Valtanen, Mari Lyyra, Jussi Heikkinen, Ismo Kukkonen, Toivo Sistonen, Tuija Postari-Kivistö, Matti Sarén, Anu Kuosmanen ja Tuija Vuorinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §