Konsernijaosto, kokous 10.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-90

Valmistelija

  • Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Matti Sarén ja hallituksen puheenjohtaja Toivo Sistonen esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Toivo Sistonen, Tuija Postari-Kivistö ja Matti Sarén.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §